Buitenschoolse opvang Cool After School

Een sportieve en gezonde BSO voor ieder basisschoolkind

removebg preview
image ()

Sportieve buitenschoolse opvang
voor basisschoolleerlingen

Sport en spel in een
fijne en veilige setting

Buitenschoolse sportopvang Cool After School biedt kwalitatieve opvang aan basisschoolleerlingen van vier t/m twaalf jaar. In samenwerking met de Bernardusschool, de Franciscus Xaveriusschool en de Don Boscoschool zal uw kind onder begeleiding van gecertifieerd personeel kennismaken met ons gedifferentieerde sport- en spelaanbod. Verder hanteren we een gezond voedingsbeleid en geven we uw kind de kans om zich als sporter en persoon te ontwikkelen.

badminton balletje

Plezier, beweging en gezonde voeding
als basis voor een goede gezondheid

Investeer in de
toekomst van uw kind

Sport, spel en gezonde voeding zien we als de basis voor een goede gezondheid, met name voor kinderen. Met behulp van een breed sport- en spelaanbod ondersteunt Cool After School kinderen, ouders of verzorgers om betere gewoontes te ontwikkelen. Op die manier worden kinderen zich sneller bewust van hun gedrag en werken we met hen aan een gezonde(re) levensstijl.

IMG