Pedagogisch beleid

Beleid voor kinderen

Cool After School stelt de ontwikkeling van kinderen voorop. Om een evenwichtige groei te bevorderen, bieden wij hun een gedifferentieerd sport- en spelaanbod aan. Ook stimuleren we kinderen om gezond te eten en voldoende tijd in de buitenlucht door te brengen. We hanteren een ratio van minimaal één pedagogische medewerker per tien kinderen, waarbij ieder kind een vaste mentor heeft.

Jongen spuugt water
Jongen spuugt water
basketbal removebg preview
IMG
tennisbal pdhkdrqqckijuhlldqylqecjdaahdpomi

Een veilige leer- en leefomgeving

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Ons huidige beleidsplan omtrent veiligheid en gezondheid is sinds 2020 van kracht en sluit aan bij de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Kort samengevat houdt dat in dat wij er alles aan doen opdat uw kind zich op een gezonde manier en in een veilige leer- en leefomgeving kan ontwikkelen.

badminton balletje

Mee met de laatste updates

Personeelsbeleid

Al onze medewerkers zijn pedagogisch geschoold en hebben de nodige diploma’s behaald om aan onze kwalitatieve buitenschoolse opvang te kunnen deelnemen. Ons personeelsbeleid voldoet aan de regelgeving van de Cao Kinderopvang. Daarmee weet u precies wat u van Cool After School mag verwachten en waarvoor onze organisatie staat.

beleid
removebg preview pbrfvdckhmhwmdglanzrkxalqcxzag
n

Per periode stellen wij een klanttevredenheidsonderzoek in. De resultaten daarvan tonen aan hoe tevreden de ouders of verzorgers over onze dienstverlening zijn. Zo wordt ook duidelijk welke behoeften, wensen en verwachtingen er zijn.

 

Met ons laatste onderzoek behaalden wij maar liefst een score van 9,4 op 10. Naast het klanttevredenheidsonderzoek verwelkomt Cool After School jaarlijks de GGD die tijdens een inspectie de volgende elementen in kaart brengt:

De rapporten van die inspecties kan u bij ons op locatie inkijken of digitaal bij het Landelijk Register Kinderopvang opvragen. Als dat noodzakelijk blijkt, werkt Cool After School via de Vijf Stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Neem vlug contact met ons op als u daarover meer informatie zou wensen.

removebg preview

Veiligheid, gezondheid & hygiëne centraal

Algemeen beleid

Plezier, veiligheid, gezondheid en hygiëne zijn onze prioriteiten. Door middel van jaarlijkse controles verbeteren we onze opvang. Daarnaast kunnen we sinds mei 2021 op het advies van de oudercommissie rekenen. Door kinderen te observeren en bevindingen met hen en hun ouders of verzorgers te bespreken, waken wij over hun welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien leren wij uw kind om voor ons materiaal zorg te dragen.

De sport- en spelprogramma’s van Cool After School leggen we vast aan de hand van activiteitenformulieren en draaiboeken, waaraan wij diverse pedagogische doelen linken. Die worden tijdens ons wekelijkse werkoverleg geëvalueerd en – indien nodig – meteen aangepast.

basketbal removebg preview
tarieven

Meer te weten komen
over Cool After School?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!