De missie van Cool After School

Uw kind ondersteunen & het bewegingstekort verminderen

We hebben de volgende missie opgesteld: Cool After School wil kinderen op een speelse wijze hun horizon laten verbreden met sport en spel. Zo kunnen zij zich tot gezonde en actieve volwassenen ontwikkelen. We proberen daarmee het maatschappelijke bewegingstekort tegen te gaan. Daarbij hanteren we de volgende kernwaarden:

Om onze kernwaarden kracht bij te zetten, werken we een gedifferentieerd sport- en spelaanbod uit. Onze locatie is te allen tijde veilig, schoon en goed bereikbaar. Heldere communicatie, betaalbare opvang en aangename werkomstandigheden voor onze werknemers behoren daarbovenop tot onze troeven.

meesje met gewicht
meesje met gewicht
basketbal removebg preview
n
removebg preview pbrfvdckhmhwmdglanzrkxalqcxzag

De visie van Cool After School

Focussen op de bewegingen & sociale vaardigheden van kinderen

Cool After School organiseert kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang met de volgende visie: We stimuleren en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling als sporter en persoon door een gedifferentieerd sport- en spelaanbod aan te bieden.

Cool After School wil zich ontwikkelen tot dé expert op het gebied van sport, bewegen en levensstijl(verbetering). Dat doen we door een actieve en verbindende rol te spelen en gezamenlijke programma’s te ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met het onderwijs, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten.

Onze pedagogische doelstellingen

Bij Cool After School staan de vier pedagogische doelstellingen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) centraal. Tijdens al onze activiteiten trachten wij een of meerdere van onderstaande doelstellingen te behalen:

Die doelstellingen zijn geen ontwikkelingsdoelen voor uw kind, maar zijn erop gericht dat onze medewerkers pedagogisch handelen. Door verschillende thema’s in te zetten, scheppen wij diepgang en samenhang in ons activiteitenaanbod en maken wij kinderen en personeel extra betrokken. Meer weten over de sportieve invulling van onze naschoolse opvang? Neem dan snel contact met ons op.

tennisbal pdhkdrqqckijuhlldqylqecjdaahdpomi
image

Meer te weten komen
over Cool After School?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!